Etiket arşivi: Kamu görevlisi

Kamu görevlisinin taşıma ruhsatını yeniletme zorunluluğu var mı?

Soru: Görevin devamı süresince kamu görevlisi taşıma ruhsatım mevcut. 5 yıl sonra ruhsatı yeniletmem gerekir mi? Yoksa göreve devam ettiğime ilişkin belgeyi ibraz etmem yeterli midir?

Cevap: Her 5 yılda bir kamu görevinin devam ettiğine dair belgenin ibraz edilmesi halinde ruhsatın süresi kamu görevi devam ettiği sürece geçerlidir.

Kamu görevi sona erdiyse taşıma ruhsatı ne olur?

Soru: Silah taşıma ruhsatı hakkı veren kamu görevi (işten ayrılma, emeklilik vs.) sona erdi ise ya da harçsız silah taşıma hakkı veren görev sona erdi (Muhtarlık ya da Belediye başkanlığı görevi bitti vs.) ise ne yapılmalıdır?

Cevap: Ruhsatın veriliş nedeni olan kamu görevinin sona ermesi halinde, durumu ruhsatı veren merciiye 6 ay içinde bildirme zorunluluğu vardır.

Soru: Bildirimi yapmazsam ne olur, cezai müeyyidesi var mı,  bildirim yapmamanın sonuçları nedir?

Cevap: Bildirimde bulunmazsanız, silahıa ait ruhsat iptal edilir ve 6 ay içerisinde silahın devri yapılır. 6 ay içinde devir işlemleri de gerçekleşmezse silah adli makamlara intikal ettirilir. Üzerinize kayıtlı başka silah varsa bu silahların ruhsatları da iptal edilerek devir ettirilir. Ayrıca bir daha ruhsat almanız mümkün olmaz.

Hangi devlet memurları kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı alabilir?

Soru: Ben Devlet memur olarak görev yapıyorum. Kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı alabilir miyim ?

Cevap: Kimlerin kamu görevlisi taşıma ruhsatı alabileceği mevzuatımızda açıkça belirtilmiştir. Bu tip ruhsatı alabilecek memurlar sınırlı olup, her devlet memuru kamu görevlisi taşıma ruhsatı alamaz. Ayrıntılar için kamu görevlisi taşıma ruhsatı yazısını incelemenizi tavsiye ederiz.