Etiket arşivi: Ruhsat iptali

Kamu görevi sona erdiyse taşıma ruhsatı ne olur?

Soru: Silah taşıma ruhsatı hakkı veren kamu görevi (işten ayrılma, emeklilik vs.) sona erdi ise ya da harçsız silah taşıma hakkı veren görev sona erdi (Muhtarlık ya da Belediye başkanlığı görevi bitti vs.) ise ne yapılmalıdır?

Cevap: Ruhsatın veriliş nedeni olan kamu görevinin sona ermesi halinde, durumu ruhsatı veren merciiye 6 ay içinde bildirme zorunluluğu vardır.

Soru: Bildirimi yapmazsam ne olur, cezai müeyyidesi var mı,  bildirim yapmamanın sonuçları nedir?

Cevap: Bildirimde bulunmazsanız, silahıa ait ruhsat iptal edilir ve 6 ay içerisinde silahın devri yapılır. 6 ay içinde devir işlemleri de gerçekleşmezse silah adli makamlara intikal ettirilir. Üzerinize kayıtlı başka silah varsa bu silahların ruhsatları da iptal edilerek devir ettirilir. Ayrıca bir daha ruhsat almanız mümkün olmaz.