Etiket arşivi: Yenileme

Yargıtay Kararları

Silah ruhsatları ile ilgili örnek yargıtay kararları (yargıtay içtihatları) hukuki haklarınızı bilmeniz, silah ruhsatı nedeniyle mahkemelerde açılan davaların sonuçların bilinmesi gereklidir. Bu nedenle aşağıdaki emsal yargı kararları işe yarayacak olup sadece özetleri bulunmaktadır. Gerekçeli Yargıtay kararı için mevzuat ve hukuk sitelerini incelemenizi, profesyonel hukuki destek almak için avukatınıza danışmanızı tavsiye ederiz.

 1. Yargıtay Ceza Genel Kurulu – Karar tarihi: 14/06/2005
  Esas No : 2005/8-56 Karar No : 2005/61Özet Karar: RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇUNDAN YAPILAN YARGILAMA SONUNDA, SANIĞIN CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. SİLAH TAŞIMA RUHSATI OLAN SANIĞA RUHSAT SÜRESİ DOLMADAN YENİLETME İŞLEMLERİ HUSUSUNDA TEBLİGAT YAPILMIŞTIR. ANCAK YASAL SÜRE İÇİNDE MÜRACAATTA BULUNMAMIŞTIR. TEBLİGATA RAĞMEN YENİLETİLMEYEN SİLAH RUHSATI SÜRE BİTİMİNDE KENDİLİĞİNDEN BULUNDURMA RUHSATINA DÖNÜŞÜR. BU DURUMDA SÖZ KONUSU SİLAHIN TAŞINMASI, 6136 SAYILI KANUN UYARINCA RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇUNU OLUŞTURUR. YEREL MAHKEMECE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇUNDAN CEZA TAYİN EDİLMESİ USUL VE YASAYA UYGUNDUR.
 2. Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Karar tarihi: 23/05/2002
  Esas No : 2001/14902 Karar No : 2002/6258Özet Karar: SİLAH TAŞIMA RUHSAT SÜRESİ BİTEN SANIĞA, İDARECE SÜRE UZATIMI HUSUSUNDA TEBLİGAT YAPILMAMIŞ OLDUĞU BİLDİRİLMESİNE GÖRE, UNSURLARI OLUŞMAYAN 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUNDAN BERAAT YERİNE MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI HATALIDIR.
 3. Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Karar tarihi: 23/05/2002
  Esas No : 2001/15369 Karar No : 2002/6192Özet Karar: SANIĞIN SİLAH TAŞIMA RUHSATI, YÖNETİMCE BULUNDURMAYA ÇEVRİLİP KENDİSİNE BU KONUDA TEBLİGAT YAPILMADIĞINA GÖRE, SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YÖNETMELİK HÜKMÜ UYARINCA TAŞIMA RUHSATININ GEÇERLİLİĞİNİ KORUDUĞU, BÖYLECE 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇUNUN OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEDEN MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI HATALIDIR.
 4. Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Karar tarihi: 29/05/2002
  Esas No : 2001/9882 Karar No : 2002/6359Özet Karar: SANIĞIN SÜRESİ BİTEN TAŞIMA RUHSATINI YENİLETMEK İÇİN YETKİLİ BİRİME İKİ KEZ BAŞVURDUĞU VE BU BAŞVURULARINA GEREKLİ BELGELERİ EKLEDİĞİ, TABANCAYI GÖRMEK İSTEYEN VE BU YOLDA SANIĞA UYARIDA BULUNAN YETKİLİ BİRİMİN UYARININ SONUÇSUZ KALMASI KARŞISINDA RUHSATIN İPTALİYLE SİLAHIN ZAPTEDİLMESİ VE BAŞKASINA DEVRİNİN SAĞLANMASI GEREKİRKEN, SİLAHI EMNİYETİN YETKİLİ BİRİMİNE GÖTÜRMEMESİ BİÇİMİNDEKİ İHMALİNİN SUÇ KASTI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİNİN GÖZETİLMEMESİ HATALIDIR.
 5. Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Karar tarihi: 17/06/2002
  Esas No : 2001/14849 Karar No : 2002/7012Özet Karar: TAŞIMA RUHSAT SÜRESİ SONA EREN TABANCA İÇİN SANIĞIN BAŞVURUSU ÜZERİNE VALİLİK OLURU İLE GEÇERLİ TAŞIMA RUHSAT ONAYI VERİLDİĞİ VE TAŞIMA RUHSATINI ALMASI VE ALMADIĞI TAKDİRDE RUHSATININ BULUNDURMAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ SANIĞA TEBLİĞ EDİLMİŞ İSE DE, SUÇA KONU TABANCAYA AİT RUHSATININ BULUNDURMAYA DÖNÜŞTÜĞÜNE İLİŞKİN OLARAK SANIĞA TEBLİGAT YAPILDIĞI YOLUNDA DOSYADA HERHANGİ BİR BİLGİ VE BELGE BULUNMADIĞINDAN, SANIĞA TEBLİGAT YAPILIP YAPILMADIĞI ARAŞTIRILMADAN HÜKÜM KURULMASI HATALIDIR.
 6. Yargıtay 1. Ceza Dairesi – Karar tarihi: 03/12/2003
  Esas No : 2003/920 Karar No : 2003/2987Özet Karar: SANIĞIN TAŞIMA RUHSATI BULUNAN VE RUHSAT TARİHİNİN SONA ERDİĞİ TARİHİNE KADAR TAŞINMASI SUÇ TEŞKİL ETMEYEN SİLAHININ RUHSATINI YENİLEMEK İÇİN BAŞVURDUĞU ANCAK İŞLEMLERE DEVAM ETMEDİĞİ İÇİN DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILDIĞI, RUHSAT SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRA İLGİLİ KURUMCA 6 AY İÇİNDE SANIĞA TEBLİGAT YAPILMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUNDAN SUÇ İŞLEME KASTININ YOKLUĞUNDAN DOLAYI BERAATİ YERİNE MAHKUMİYETİNE HÜKMEDİLMESİ KANUNA AYKIRIDIR.
 7. Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Karar tarihi: 17/02/2004
  Esas No : 2003/1971 Karar No : 2004/1091Özet Karar: RUHSATA BAĞLANMIŞ SİLAHLARA AİT YERLİ VE YABANCI MENŞELİ MERMİLER İÇİN AYRICA RUHSAT ARANMAZ. BU RUHSATLAR MERMİLER İÇİN DE GEÇERLİDİR.
 8. Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Karar tarihi: 27/06/2005
  Esas No : 2003/10430 Karar No : 2004/5865Özet Karar: SANIĞIN SÜRESİ İÇİNDE SİLAHINI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRETMEK İÇİN BAŞVURMUŞ VE İŞLEMLERİN BAŞLATILMIŞ OLMASINA KARŞIN 6 AY İÇİNDE DEVRİN SAĞLANAMAMASININ SANIKTAN VEYA SİLAHI DEVRALACAK KİŞİDEN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞI ARAŞTIRILIP TESPİT EDİLDİKTEN SONRA ZORALIM KONUSUNDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
 9. Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Karar tarihi: 06/07/2004
  Esas No : 2004/7884 Karar No : 2004/6276Özet Karar: SANIĞIN TABANCASINA İLİŞKİN RUHSATIN YENİLENMEMESİ NEDENİYLE İPTALİNİ MÜTEAKİP, ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 17. MADDESİ UYARINCA 6 AYLIK SÜRE İÇİNDE DEVRİ DE YAPILMAYAN SİLAHIN MÜSADERESİNE İLİŞKİN DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE AİT BULUNDUĞU, BU NEDENLE ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASI GEREKİR.
 10. Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Karar tarihi: 08/02/2011
  Esas No : 2008/12216 Karar No : 2011/875Özet Karar: SİLAHIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİ İÇİN İDARECE YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMLERİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ ANLAŞILMAKLA, BU KOŞUL YERİNE GETİRİLMEDEN YAZILI ŞEKİLDE SİLAHIN MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİ, DOĞRU DEĞİLDİR.

Silah taşıma ruhsatının süresi bittiği halde taşıyabilir miyim?

Soru: Silah taşıma ruhsatımın süresi bitti. Henüz yeniletmedim. Bu süre içersinde silahı taşıyabilir miyim?

Cevap: Taşıma ruhsatının arka kısmında taşıma izninin ve sürenin bittiği tarih bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren silahın taşınması halinde 6136 Sayılı Kanuna muhalefet (ruhsatsız silah taşımak) suçunu işlemiş olursunuz. Bu durumda silahı taşımayıp, ikamet adresinizde bulundurmalı ve gerekli yenileme ve uzatma işlemlerini yapmalısınız.

Kamu görevlisinin taşıma ruhsatını yeniletme zorunluluğu var mı?

Soru: Görevin devamı süresince kamu görevlisi taşıma ruhsatım mevcut. 5 yıl sonra ruhsatı yeniletmem gerekir mi? Yoksa göreve devam ettiğime ilişkin belgeyi ibraz etmem yeterli midir?

Cevap: Her 5 yılda bir kamu görevinin devam ettiğine dair belgenin ibraz edilmesi halinde ruhsatın süresi kamu görevi devam ettiği sürece geçerlidir.

6 aylık ek sürede ruhsat yenilenmezse ne olur?

Soru: Ruhsatlı silahımın ruhsat süresi sona erdi. Tarafıma ruhsatı yenilemem için tebligat yapıldı ve 6 aylık süre henüz dolmadı. Bu durumda ne yapmak gerekir?

Cevap: Silahın ruhsat süresini uzatmak için 6 aylık süreyi geçirmeden ilgili birime müracaat etmelisiniz. Aksi durumda silah ruhsatı valilik onayı ile iptal edilecek, silahı devretmek zorunda kalacak ve devretmiş olduğunuz bu silaha adınıza bir daha ruhsat çıkartamazsınız.

Soru: Süresi dolan ruhsatı yeniletmem içimde tebligat geldi ve tebliğ tarihinden itibaren 6 aydan fazla süre geçti ne yapmalıyım? Aynı silaha tekrar ruhsat alabilir miyim? Veya bunu uzatmak yerine, başka bir ruhsatlı silah alabilir miyim?

Cevap: Tebligata rağmen yenilemediğiniz ruhsatınız, ruhsatı veren makam tarafından valilik onayı alınarak iptal edilerek silahınız ilgili birimce geçici olarak teslim alınacaktır.
Çözüm: Söz konusu silahınızı ruhsat almasında sakınca bulunmayan birine hibe yoluyla devredebilir veya devlete hibe edebilirsiniz.
Ruhsatı iptal edilerek devir için emanete alınan silah hiçbir suretle aynı kişi adına ruhsata bağlanmaz.

Çözüm: Başka bir silah alıp, bu yeni silaha ruhsat çıkartabilirsiniz.